Bardzo pozytywnie wpłynąć na ludzki stan zdrowotny może regularne uprawianie sportu! 2022